Szkolenia dla Firm

kursy dla firm 2m

Lekcje Indywidualne

TWARZ

Tłumaczenia

TŁUMA0

Artykuły

Nasz zespół profesjonalnych tłumaczy dba o wysoką jakość i terminowość wykonywanych usług. Uwzględniając fakt, że każdy klient reprezentuje indywidualną specyfikę dopasowujemy metody pracy do konkretnych wymagań. Wyróżniamy się wysoką sprawnością organizacyjną i kulturą obsługi przy realizacji zleceń.

uwierzytelnianie tłumaczeń (strona przeliczeniowa 1125 znaków)
tłumaczenia ustne konferencyjne
tłumaczenia symultaniczne (dwóch tłumaczy)
weryfikacje tekstów (strona przeliczeniowa - 1500 znaków)
tłumaczenie tekstów filmów

Nasza oferta obejmuje tłumaczenia w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, rosyjskim i węgierskim.

Oferta tłumaczeń pisemnych

Zwykłe

tłumaczenia dokumentów o tematyce niespecjalistycznej (korespondencje prywatne, strony internetowe, literatura niespecjalistyczna). Cena 1 strony obliczeniowej = 34 PLN (na język polski) i 38 PLN (na język obcy)

Specjalistyczne

tłumaczenia dokumentów z takich dziedzin jak prawo, informatyka, technika, reklama, przemysł, bankowość i finanse, handel, ekonomia, medycyna i inne. Cena 1 strony obliczeniowej = cena tłum. zwykłego + od 25 do 50% ceny podstawowej

Oferujemy tłumaczenia w trybach:

Standardowym (do 5 stron obliczeniowych dziennie)
Pilnym (od 5,5 do 10 stron obliczeniowych dziennie). Cena = cena tłum. zwykłego + 50% ceny podstawowej
Ekspresowym (od 10 stron obliczeniowych dziennie lub tłumaczenia w tym samym dniu). Cena = cena tłum. zwykłego + 100% ceny podstawowej

Strona obliczeniowa w tłumaczeniach pisemnych to 1500 znaków ze spacjami.

Oferta tłumaczeń ustnych

Symultaniczne

usługa adresowana głównie do organizatorów konferencji, pokazów, wykładów itp. z udziałem osób nie posługujących się językiem polskim. (przekład następuje w trakcie wypowiedzi osoby mówiącej).

Konsekutywne

najczęściej stosowane podczas szkoleń, rozmów handlowych, konferencji prasowych itp. (przekład następuje po krótkim fragmencie wypowiedzi osoby mówiącej).

WARUNKI WYKONYWANIA TŁUMACZEŃ USTNYCH:
1.Czas pracy tłumacza liczy się od godziny, na którą został zamówiony i zgłosił się do wykonywania pracy, do godziny, w której został zwolniony z wykonywania tłumaczenia.
2.Minimalną jednostką jest blok 4 godzinny/półdniówka, a w przypadku tłumaczeń wyjazdowych 8 godzin pracy, nawet jeśli sesja tłumaczeniowa trwa krócej. Zamawiający jest każdorazowo zobowiązany pokryć koszty dojazdu tłumacza.
3.Każda rozpoczęta godzina pracy liczy się jako pełna godzina.
4.Przerwa krótsza niż 2 godziny wlicza się do czasu pracy tłumacza. O planowanych przerwach dłuższych niż 2 godziny Globetrotter powinien być powiadomiony przy zamawianiu usługi.
5.W przypadku odwołania zleconej usługi w terminie na 2 dni przed datą wykonywania tłumaczenia, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić sumę równą wynagrodzeniu za 4-godzinną pracę tłumacza (w zależności od rodzaju tłumaczenia).
6.Przy tłumaczeniach wyjazdowych Zamawiający ponosi koszty i odpowiedzialny jest za zorganizowanie dla tłumaczy dojazdów, zakwaterowania i posiłków w miejscu tłumaczenia.