Szkolenia dla Firm

kursy dla firm 2m

Lekcje Indywidualne

TWARZ

Tłumaczenia

TŁUMA0

Artykuły

Szkolenia dla firm

Każdy projekt szkoleniowy rozpoczynamy od analizy potrzeb firmy przeprowadzonej na podstawie rozmowy z potencjalnymi uczestnikami oraz osobą odpowiadającą za szkolenia w firmie. Następnie przeprowadzamy audyt jezykowy, który składa sie z kilku etapów, następnie opracowywany jest szczegółowy program oraz dokonywany jest wybór materiałów i środków dydaktycznych oraz lektor prowadzący. Wspólnie z uczestnikami kursu wyznaczamy cele oraz sposób dążenia do nich. Dzięki temu, każdy kurs uwzględnia indywidualne potrzeby konkretnej grupy lub słuchacza.

Pod koniec każdego miesiąca przygotowujemy dla Państwa raport zawierający informacje o frekwencji oraz zaangażowaniu Słuchacza. Raz w semestrze przeprowdzane są  testy sprawdzające wszystkie 4 sprawności językowe. Wyniki przedstawiane są w formie indywidualnych raportów zawierających:

-wynik testu sprawdzającego w procentach

-frekwencja semestralna w procentach

-poziom wyjściowy i aktualny poziom zaawansowania

-rozumienie ze słuchu, pisanie i czytanie

Raz w semestrze przeprowadzamy także badanie satysfakcji Słuchaczy dotyczące programu szkolenia, materiałów szkoleniowych oraz lektora.

 

Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, portugalski, węgierski, szwedzki, norweski, niderlandzki, chiński, japoński, czeski, rosyjski, ukraiński, suahili, polski dla obcokrajowców...

Ta lista nie wyczerpuje naszych możliwości. Jeśli jest język, którego nie wymieniliśmy, prosimy nie rezygnować.

Specjalnie dla Państwa zorganizujemy naukę tego języka.

RODZAJE SZKOLEŃ

Język ogólny (Focus on General Language).
Język ogólny z elementami języka biznesowego (Focus on General / Business Language).
Język biznesowy (Focus on Business Language).
Język specjalistyczny, np.  logistyka, negocjacje, księgowość, HR, marketing, prawo, finanse, IT, budownictwo,itp.(Focus on: Logistics, Negotiations, Medicine, Law, Secretarial, IT, Banking and Finance, Human Resources, Accounting, etc.).
Przygotowanie do egzaminów certyfikatowych (Focus on Exams).
One-to-one (Kursy indywidualne) Ten sposób nauki daje możliwość dopasowania terminu zajęć, dowolne ustalenie ich częstotliwości, intensywności, terminu rozpoczęcia, długości trwania i miejsca odbywania się zajęć. Program i tematyka kursu są ustalane w sposób indywidualny w oparciu o analizę potrzeb klienta.
Modular Business English Są to krótkie kursy ukierunkowane na specyficzne aspekty komunikacji w środowisku biznesu. Składają się na nie opcjonalne moduły: prowadzenie spotkań, telefonowanie, negocjacje, prezentacje, pisanie listów i inne.
Metoda dualna (Dual English) - kursy przeprowadzane na przemian: raz z Native Speaker'em (obcokrajowcem), raz z lektorem polsko-języcznym.
Konwersacje Zajęcia tego typu mają na celu rozwinięcie umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu. Tematyka dostosowana jest do potrzeb uczestników kursu.

Ceny ustalane są indywidualnie dla każdego klienta.

Cena obejmuje:
przeprowadzenie Audytu Językowego,
przeprowadzenie Analizy Potrzeb Działu Szkoleń i Słuchaczy,
napisanie indywidualnego programu szkolenia,
przygotowanie materiałów dodatkowych (handoutów),
przeprowadzenie zajęć,
nadzór metodyczny i hospitacje zajęć,
obsługę administracyjną (opieke doradcy językowego),
przeprowadzenie sprawdzianów semestralnych,
przedstawianie raportów o postępach Słuchaczy.

Zapraszamy Serdecznie do skorzystania z naszej kompleksowej oferty szkoleniowej